تاريخ انتشار: 19 آبان 1402 ساعت 00:46:59
آتش بر میراث و فلسفه غرب با حمایت از اسرائیل جنایتکار

جماران: جهان سوم در این ده های اخیر نگاه منجی بودن به غرب پیدا کرد تا روزی آنچه در غرب میگذرد به عنوان یک ارمغان در کشورهای خود داشته باشد .

این رشد مقطعی سیاسی در غرب مدیون افکار اخلاقی فیلسوفانی چون کانت بود که منشور حقوقی و اخلاقی خود را از دانشگاه به کاخ های ریاست جمهوری برد.ده

در نتیجه در طول سالها ؛ جهان خیره نماد آزادی در نیویورک بود و آن را نماد صلح و آزادی و دفاع از حقوق میدانست! 

اما امروز ؛ غرب بخاطر حمایت از اسرائیل نه تنها آبروی سیاسی خود را برد بلکه تمام اندیشه و فلسفه و میراث خود که آبروی علمی اش بود از بین برد و رخسار مجسمه آزادی و منشور حقوق بشر او مملو از لخته هایی از خون کودکان و زنان فلسطین شده است.

ای کاش امروز کانت می دید جهان غرب با حمایت از دل و جانش نسبت به اسرائیل چه آبروئی از سه معیارِ فلسفی و معرفتی او ؛ خدا ، آزادی و جادوانگی برده و میبرد.

ای کاش کانت میدید کارایی های باارزش او در متافیزیک، معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه سیاسی، زیبایی‌شناسی و .. همه همه هزینه حمایت از خون و جنایت صهونیزم شد.

ای کاش کانت می دید امروز این سخن کلیدی او در غرب بی آبرو است که میگفت: "نگه داشتنِ حرمتِ خدا در رعایتِ قانون اخلاقی و ادای تکلیف است."

بله ؛ دولت های غربی و خصوصا امریکا تمام واژگان فلسفه خود از قبیل حرمت خدا ، قانون اخلاقی و ادای تکلیف را به ذلت کشید!

این تغییر رویکرد ؛ تغییر در فلسفه در جهان غرب است و جبران آن به این سادگی نیست ، سالهای سال فرصت میخواهد تا شاید دانشگاه های مهمی چون آکسفورد و استنفورد و هاروارد و .. بر روسای سیاسی غرب تاثیرگذارند و آنان را با الفبای انسانیت همراه کنند تا شاید نگاه منفیِ اندیشمندان به این افتضاح تغییر کند.

سخن من با شما جوان عزیز است ، امروز حمایت بی حد و مرز و عریان غرب از اسرائیل کودک کش و جنایتکارِ بر بشریت،  ما را به یک حقیقت رسانده که همه حرف های قشنگ شان برای کتاب و کتابخانه است و ذره ای از انسانیت در دولتمران شان نیست که نیست.

در پایان ، به حکم انصاف ؛ بر جوشش و خروش ملتهای بزرگی که از حمایت های دولتمردانشان از اسرائیل جدا شده و در خیابانها فریاد برآوردند ، آفرین میگوییم.

  تعداد بازديدها: 520
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=97889
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.