تاريخ انتشار: 12 خرداد 1403 ساعت 21:46:50
برگزاری مسابقه ی وصیت نامه الهی، سیاسی حضرت امام خمینی (ره) به انضمام سوالات

«السلام علیک ایهاالعبدالصالح، یا روح الله الموسوی الخمینی»

باسلام و احترام؛

در آستانه سی و ششمین سالروز عروج روح خدا خمینی (ره) سؤالات زیر از متن وصیت نامه آن رهبر حکیم و نادره ی دوران به مسابقه گذاشته شده است.

برادران و خواهران گرانقدری که مایل به شرکت در این مسابقه می باشند، پاسخهای صحیح و مشخصات خودرادر پاسخنامه درج نموده و روز چهاردهم خرداد ضمن شرکت در مراسم گرامیداشت حضرت امام(ره)، در حسینیه آل یاسین(ع)،تصویر چاپی یا دست نویس پاسخنامه را به خادمان هیئت تحویل دهند.

شایان ذکراست پس از بررسی پاسخنامه ها به ۱۰ نفر که به تمام سؤالات پاسخ صحیح داده باشند، در مراسم جشن عید غدیرخم، جوائزی اهداء خواهدشد. باتشکر والتماس دعا

هیئت انصارالخمینی(ره)

» بسم رب طه ویاسین«

مسابقه ی وصیت نامه ی سیاسی، الهی امام خمینی(ره)  چهاردهم خرداد1403 - هیئت انصارالخمینی(ره)

1. تعیین اشخاص متعهدِ سابقه دار ، صاحب نظر در امور شرعی، اسلامی و سیاسی به عنوان عالیترین مقام قضایی بر عهدۀ کیست؟

الف. مردم از طریق انتخابات. ب. مجلس شورای اسالمی . ج. شورای نگهبان. د. رهبری.

2. دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد جمهوری اسلامی چیست؟

الف. حکومت جمهوری اسلامی باید الگویی برای ملتهای اسلامی باشد. ب. جمهوری اسلامی با فداکاری های مستضعفان و محرومان تحقق پیدا کرده است. ج. اینجانب هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در جمهوری اسلامی به اسلام با همۀ ابعادش عمل می شود. د. کسانی که اطلاع از وضع دنیا و انقلاب های جهان ندارند بر علیه جمهوری اسلامی شایعه پراکنی می کنند.

3. توطئه و نقشه ی دشمن در دانشگاه علیه جوانان چیست؟

الف. ایجاد دشمنی و تفرقه بین جوانان و دانشگاه. ب. منحرف کردن جوانان از فرهنگ و ادب و ارزشهای خودی. ج. عدم آگاهی جوانان از مصالح روز و سیاست های اسلامی. د. سرکوب جوانان نخبۀ دانشگاهی.

4. سفارش امام خمینی (ره) به مخالفان جمهوری اسلامی چیست؟

الف. بی طرفانه و با فکر آزاد به قضاوت بنشینند، اعمال و رفتار کسانی که می خواهند جمهوری اسلامی ساقط شود را بررسی کنند. ب. قبل از آشنایی با مسائل به انتقاد کوبنده و فحاشی برنخیزند. ج. به فکر بنشینند و به جای سرکوب به اصلاح و کمک بکوشند. د. به جای طرفداری از منافقان و ستمگران طرفدار مظلومان و محرومان باشند.

5. از دیدگاه امام خمینی (ره) اگر به اقتصاد و سرمایه داری اسلامی به حق عمل شود نتیجۀ آن در جامعه چه خواهد بود؟

الف. دولت و کشور در صنایع سبک و سنگین به خودکفایی می رسد. ب. متخصصین اقدام به فعالیت های تولیدی می کنند. ج. تلاش و پشتکار در جامعه زیاد می شود. د. چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی تحقق می یابد.

6. از نظر امام خمینی (ره) کدام مکتب است که در تمامی شئون دخالت و نظارت دارد؟

الف. مکتب رسالت و امامت. ب.مکتب های توحیدی . ج . مکتب اسلام و حکومت اسلامی. د. مکتب جمهوری اسلامی. .7 امام خمینی (ره) از مسئولین دولت خواسته اند از چه کسانی قدردانی کنند؟

الف . معلمین ب . دانشمندان ج . متخصّصین د. هر سه مورد

8. نظر امام خمینی (ره) دربارۀ نهج البلاغه چه بود؟

الف. قرآن کریم ثقل اکبر و نهج البلاغه ثقل کبیر است. ب. نهج البلاغه بعد از قرآن (بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی) و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است. ج. نهج البلاغه ادعیه ای حیات بخش از امیرالمؤمنین(ع) است که او را قرآن صاعد می خوانند. د. نهالبلاغه کتابی در خصوص علم قرآن است که بعد از رحلت رسول خدا (ص) توسط امام علی(ع) نوشته شد .

9. امام خمینی (ره) به چه گروهی می فرمایند ایشان بازوهای جمهور ی اسلامی می باشند و باید بیدار و هوشیار باشند؟

الف. قوای سه گانه ب. قضات ج. مراجع تقلید د. قوای مسلح

10. از نظر امام خمینی (ره) اگر وزرا ی مسئول و کارمندانِ آنها به وظیفه ی خود عمل نکنند، چه حکمی دارد؟

الف. مباح است ب. خطا و اشتباه است ج . حرام است د. مکروه است

11. امام خمینی (ره) در مورد امیرالمؤمنین علی(ع) چه تعبیری آورده اند؟

الف. او کسی است که جز خدا ی متعال و رسول(ص) و ائمه(ع) کسی مقام او را درک نکرده و نتواند درک کرد. ب. امیرالمؤمنین (ع) در راه تعالی دین اسلام و تشکیل حکومت عدل شهید شدند. ج. امیر المؤمنین(ع) این بندۀ رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. د. او بالاترین شخصیت تاریخ است و ما متعهد به پیرو ی از ایشان هستیم.

12. از نظر امام خمینی (ره) اگر مردم در ارتباط با حضور در انتخابات ، خصوصًا انتخاب خبرگان رهبری مسامحه کنند به چه چیز ی خسارت جبران ناپذیر وارد می شود؟

الف. کشور ب. مردم ج. اسلام و کشور د. محرومان و مستضعفان

13. کدام یک از موارد زیر به عنوان شرا یط نمایندگی مجلس شورا ی اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) مطرح نشده است؟

الف. متعهد به اسلام و جمهوری اسلامی باشند . ب. از محرومین و متوسطین جامعه باشند. ج. به مکتب های انحرافی گرایش نداشته باشند. د. از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی جلوگیر ی کند

14. وصیت نامه ی امام خمینی (ره) در چه تاریخی نوشته شد و در چه تاریخی مورد بازبینی قرار گرفت و تحویل مسئولین نظام گردید؟

الف . 26 بهمن سال 61 نوشته شد و در 22 /4/ 62 مورد بازبینی و به مسئولین تحویل داده شد ب . در 26 بهمن سال 61 نوشته شد و در 19 آذر سال 66 مورد بازبینی و به مسئولین تحویل داده شد ج . در 22/ 4/ 62 نوشته شد و در 15 خرداد سال 68 مورد بازبینی و به مسئولین تحویل داده شد د . در 19 آذر سال 62 نوشته شد و در 15/ 3/ 68 مورد بازبینی و به مسئولین تحویل داده شد

15. امام خمینی (ره) جملۀ " لَنْ یفْتَرِقا حَتّی یرِدا عَلَی الْحَوْضَ " را چگونه تفسیر نموده اند؟

الف. مهجوریت هر یک قرآن و اهلبیت (ع) مهجوریت دیگری است تا آنگاه که این دو مهجور بر رسول خدا (ص) در حوض وارد شوند. ب . این دو قرآن و اهلبیت (ع) از هم جدا نمی شوند تا اینکه در حوض کوثر بر رسول خدا (ص) برسند ج . این دو قرآن و اهلبیت (ع) از هم جدا نمی شوند تا اینکه در حوض کوثر بر امام علی (ع) وارد شوند د . مهجوریت هر یک قرآن و اهلبیت (ع) مهجوریت دیگری است تا آنگاه که این دو مهجور بر امام علی (ع) در حوض وارد شوند

16. در سفارش امام خمینی (ره) به جوانان ، حضور آنها در مراکز فحشا که از طرف غرب به آنها عرضه می شود با چه هدفی است؟

الف. تباهی جوانان. ب . چاپیدن کشور . ج . وابسته کردن و عقب نگه داشتن جوانان . د . همه ی موارد

17. امام خمینی (ره) در مورد صحیفە ی سجادیه چه تعبیری دارند؟

الف . قرآن صاعد. ب . ادعیۀ حیات بخش. ج . زبور آل محمد(ص). د . مناجات العارفین.

18. سفارش امام خمینی (ره) به نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان در مورد حکومت چیست؟

الف. خود را از مسائل جامعه خصوصاً صحنۀ انتخابات کنار نکشید و بی تفاوت نباشید. ب . هر کس به مقدار توانش در خدمت اسلام و میهن باشد. ج . نگذارید دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شود. د . مسلمانان را از این اشتباه که حکومت و سرشته داری دنیایی مطرود است و انبیاء از آن احتراز کردند ما هم باید چنین کنیم ، بیرون آورید.

19. وصیت امام خمینی (ره) به حوزه های مقدس علمیه آن است که از نفوذ ... جلوگیری کنند.

الف . افراد اشکال تراش ب . افراد مخالف جمهوری اسلامی ج . افراد روشنفکر د . افراد منحرف

20. از نظر امام خمینی (ره)( رمز پی روزی و بقاء انقلاب اسلامی چیست ؟

الف . ارادۀ مصمم و پشتکار مردم و قیام آنان برای رفع وابستگی ها ب . تعهد به احکام اسلام و مصالح کشور. ج . انگیزە ی الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی، وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد. د. عدم وابستگی حکومت به شرق و غرب.

21. سفارش امام خمینی (ره) در مورد سر و سامان دادن به دستگاه قضایی چیست؟

الف . امر قضاوت را با جدیت سر و سامان دهند. ب . از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اسلامی جلوگیری کنند. ج . نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وارد دستگاه قضایی شود. د . موارد ب و ج

22. امام خمینی (ره) بدبختی مسلمانان را در چه می دانستند؟

الف . کم کاری حکومت های مسلمان در امور فرهنگی و اقتصادی کشورِ خود ب . وابستگی حکومت های مسلمان به شرق و غرب ج . دلبستگی مسلمانان به تجملات غرب د . غفلت مردم مسلمان از امور فرهنگی و سیاسی کشورِ خود

23. کدام یک از موارد زیر به عنوان سفارش امام خمینی (ره) به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است ؟

الف. اگر کسی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل کرد مجلس اعتبارنامه ی آن را رد کند ب. نمایندگان با حسن نیّت و برادری با هم مجلسیان رفتار کنند ج. نمایندگان از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه ای جلوگیری کنند د. نمایندگان کوشش کنند که قوانین از اسلام منحرف نباشد

24. از د یدگاه امام خمینی(ره) در جمهوری اسلامی قوۀ مقننه، قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا در چه زمینه ای کوشش می کنند؟

الف . در رفاه مردم ب . در اسلامی کردن کشور ج . سعی در رفع وابستگی ها د. همه ی موارد

25. از نظر امام خمینی (ره) توطئه ی دشمنان دین و انقلاب بر علیه دین اسلام چیست ، و آنها در این رابطه چه می گویند؟

الف . احکام اسلام برای هزار و چهارصد سال پیش است و اکنون قابل اجرا نیست. ب . اسلام یک دین ارتجاعی است و با نوآوری و علم و عقل مخالف است. ج . دین از سیاست جداست ، دین برا ی آخرت و حکومت و سیاست برا ی دنیاست. د . همۀ موارد.

26. از دیدگاه امام خمینی (ره) نقشه های استعمارگران بر علیه روحانیت چیست؟

الف. ایجاد دشمنی بین دانشگاهیان و روحانیون. ب. به انزوا کشیدن روحانیت ج. دخالت ندادن روحانیون در حکومت و سیاست. د. موارد الف و ب.

27. از دیدگاه امام خمینی (ره) کدام ملّت از ملّت حجاز و کوفه و عراق در زمان رسول خدا (ص) و حضرت علی (ع) بهترند؟

الف . ملت های شیعه ی دنیا در عصر حاضر. ب . ملت مظلوم فلسطین. ج . ملت ایران در عصر حاضر. د . ملت مجاهد یمن در عصر حاضر

28. وصیت امام خمینی (ره) به رهبر چه بود؟

الف. با کمال دقت وظایف اسلامی وملی خود را ایفا کند و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشود. ب . خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان کند. ج . در انتصاب اشخاص لایق ، متدین ، متعهد ، عاقل و سازگار با مردم دقت کند تا آرامش بیشتری در کشور حکمفرما باشد . د . از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی(بدون هیچ ملاحظه ای) جلوگیر ی کند.

29. امام خمینی (ره) در مورد نوحه خوانی و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمّه حقّ چه توصیه ای کرده اند؟

الف. در نوحه ها و اشعار به اقامه ی نماز و انجام سایر واجبات دینی اشاره کنند . ب . در نوحه ها و اشعار از قرآن کریم که بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی است بهره بگیرند . ج . در نوحه ها و اشعار به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود . د . در نوحه ها و اشعار فرهنگ اجتماعی و سیاسی و نظامی ائمّه ی اطهار علیهم السّلام را نشر دهند.

30. کدامیک از موارد زیر از سفارش های امام خمینی (ره) به شورا ی نگهبان نمی باشد؟

الف . با کمال دقت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا کنند . ب . تحت هیچ قدرتی واقع نشوند . ج . اجازه ندهند حتی یک عنصر خرابکارِ وابسته به مجلس راه یابد . د . از قوانین مخالف شرع مطهر و قانون اساسی جلوگیری نمایند .

التماس دعا- خرداد 1403

پاسخنامه مسابقه وصیتنامه امام(ره)

باعرض و عرض تسلیت سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی(ره)؛

۱- برای شرکت در مسابقه می بایست مشخصات زیر را تکمیل نمایید.

نام ونام خانوادگی:             نام پدر: کدملی :                تاریخ تولد:         تحصیلات:         شماره تماس:             

۲- لطفاً در مقابل شماره سؤال،از بین چهار گزینه (الف،ب،ج،د) فقط گزینه صحیح را ذکر نموده و روز مراسم تصویر چاپی یا دست نویس پاسخنامه را به خادمان هیئت تحویل دهید.

۱-    ۲-    ۳-    ۴-    ۵-    ۶-    ۷-    ۸-    ۹-    ۱۰-    ۱۱-    ۱۲-    ۱۳-    ۱۴-    ۱۵-    ۱۶-    ۱۷-    ۱۸-    ۱۹-    ۲۰-    ۲۱-    ۲۲-    ۲۳-    ۲۴-    ۲۵-    ۲۶-    ۲۷-    ۲۸-    ۲۹-    ۳۰-

لطفا در صورت عدم امکان حضور در مراسم سوگواری حضرت امام (ره) در حسینیه ی آل یاسین (ع)، پاسخ های خود را به آدرس سایت انصارالخمینی (ره) ارسال فرمایید.

  تعداد بازديدها: 279
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=100032
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.