تاريخ انتشار: 29 آبان 1399 ساعت 01:37:36
"بمناسبت درگذشت بانو حوریه قربانی " ام الزوجه ذاکر اهلبیت (ع) آقای حاج جواد عابدی"

باکمال تالم و تاثر مطلع شدیم

مرحومه ی مغفوره بانو حوریه قربانی

ام الزوجه ی ذاکر اهلبیت (علیهم السلام) آقای حاج جواد عابدی به دیدار معبود شتافت

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن رحیل الی الله را خدمت خانواده ی معزا صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند بخشنده و مهربان برای آن فقیده ی  سعیده ، همنشینی با زهرای مرضیه (علیها السلام) در خُلد برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج جواد عابدی و همسر مکرمه ی ایشان، شکیبایی و سلامتی مسئلت می نماید.

متمنی است برای آمرزش و شادی روح آن مادر متدینه، سوره های مبارکه ی حمد و توحید را قرائت فرمایید .

 

با کمال تالم و تاسف به اطلاع می رساند

زنده یاد حاج ابراهیم کانطوری

ابوالزوجه ی آقای مجتبی رسولی دعوت حق را لبیک گفت

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را خدمت خانواده ی معزا صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای مجتبی رسولی عضو فعال این هیئت ، صبوری و سلامتی مسئلت می نماید.

متمنی است برای آمرزش و شادی روح آن مرحوم مغفور ، سوره های مبارکه ی حمد و توحید را قرائت فرمایید .

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834

هیئت انصارالخمینی (ره) درگذشت تاسف برانگیز آن مسافر دیار دوست را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید  سعید ، همنشینی با ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در بهشت برین و برای بازماندگان داغدیده ، بویژه برادر ارجمند جناب آقای حاج مجید نگهبان عضو امنای این هیئت صبوری و تندرستی مسئلت می نماید.

کلیه ی مشایعت کنندگان مغزا و عزیزانی که در قرنطینه بسر می برند، برای شادی روح پاک آن مرحوم مغفور ، اولیاء جنت مکان و برادر شهیدش ، سوره های حمد و توحید را قرائت فرمایید .برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=85834


برگرفته شده از سایت انصارالخمینی (ره) به نشانی: http://fajr57.ir/?id=87681

 

  تعداد بازديدها: 436
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=87745
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.