تاريخ انتشار: 26 فروردين 1397 ساعت 18:47:05
نگاهی دیگر (قسمت دویست وچهل ونهم)

گفتم :آقاجون روزنامه الرياض نوشت نشست اتحادیه عرب تصمیم به صلح با اسرائیل خواهد گرفت الریاض نوشته مخالفت با این تصمیم خدمت به ایران خواهد بود.
گفت : پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو نامگذاری برای تاکید و تحقق دو هدف  مهم راهبردی رهبری انقلاب تحت عنوان هفته وحدت و روز قدس انتخاب شد بدینوسیله آزاد سازی قدس را بعنوان آرمان و خواست جهان اسلام منوط و متکی به همراهی و همسویی مسلمانان دانسته و ایران را عضو جدید مقابله با اسرائیل تعریف کردیم.
گفتم : تاکید بر شعار راهبردی همسویی با کشورهای اسلامی و عربی و مقابله با اسرائیل علی الظاهر باید به ایران پذیری از سوی کشورهای مذکور منجر می شد در حالیکه طی تمام سالهای گذشته با رویکردی مبتنی بر ایران هراسی و حتی ایران گریزی روبرو بودیم.
گفت : پیروزی انقلاب  و جایگزینی جمهوری اسلامی با رژیم گذشته و اعلام راهبرد آمریکا و اسرائیل ستیزی و تاکید بر مقابله با حاکمیت عربستان به طور طبیعی با اتخاذ راهبردهای مقابله و بکار گیری راهبرد ایران هراسی توسط دول مذکور همراه بود لذا اعلام همسویی اتحادیه عرب با اسرائیل و مقابله با ایران را می توان به معنای عبور راهبرد ایران هراسی بر ایران پذیری دانست.
گفتم : ایران با اتخاذ چه رویکردهای منطقه ای و بین المللی می تواند بر راهبرد ایران هراسی فائق آمده و به شرایط اسرائیل هراسی در جهان اسلام و کشورهای عربی بازگردد؟
گفت : آقاجون برای دستیابی به وضعیت معطوف به ایران پذیری در منطقه قطعا مسیر پیچیده و دشواری پیشرو داریم باید درک کنیم در شراط موجود دلایل معطوف به ایران هراسی بسیار سهل الوصول تر از ایران پذیری است.
باید درک کنیم که سالها است با مثلث قدرتمند و با نفوذ آمریکا ، اسرائیل و عربستان روبرو و برای عبور از مکر و فشار مثلث مذکور نیازمند بازخوانی و اصلاح هوشمندانه و به موقع مسیر گذشته و آینده پژوهی ، هدفگذاری و راهبرد سازی  واقع بینانه هستیم.

  تعداد بازديدها: 970
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=79745
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.