تاريخ انتشار: 06 اسفند 1396 ساعت 20:41:38
نگاهی از زاویه ای دیگر (قسمت دویست وسوم)


گفتم: آقاجون ابراهیم رئیسی طی سخنرانی در یادواره شهدای گردان ۱۵۵ در مسجد دانشگاه بوعلی همدان اظهار کرد برخی به جای انجام وظایف خود آدرس غلط می‌دهند در حالیکه 98% اقتصاد کشور در اختیار دولت است.
گفت: ایکاش رییسی پس از چند نوبت تکرار ادعای مذکور حداقل برای یک بار توضیح می داد که ۹۸% اقتصاد در اختیار دولت چیست و کجاست؟ ایکاش می توانست تفاوت ۹۸%اقتصاد ادعایی در اختیار دولت و بودجه عمومی کشور را تشریح کند. ایکاش رییسی با توجه به ریاست بیش از یکساله بر بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور حداقل برای یک بار خود را موظف می دانست بجای پرداختن به دیگران در خصوص حجم و اندازه اقتصادی آستان قدس رضوی به مردم توضیح می داد. ایکاش حداقل یک بار به میزان گردش مالی ، درآمد ، سود خالص و مبلغ معافیت مالیاتی بخش اقتصادی آستان قدس اشاره می کرد. ایکاش آثار مخرب ناشی از رانت معافیت از مالیات بخش اقتصادی آستان قدس در برابر بخش نحیف خصوصی و حتی دولتی را از حیث منطق اقتصادی توضیح می دادند. ایکاش فقط یک بار به مردم توضیح داده شود هزاران میلیارد درآمد سالانه بخش اقتصادی آستان توسط چه کسانی و در کجا سیاست گذاری و هزینه می شود.
گفتم: شاید تصور از اندازه بخش اقتصادی آستان قدس در افکار عمومی دور از واقعیت باشد؟
گفت: رییسی در مراسمی به نام بزرگداشت شهدای معظم و مظلوم می توانست بجای تخریب و ایراد اتهام مستمر علیه دولت به توضیح و روشنگری موارد مذکور اقدام کند علی الخصوص که طی هفته های گذشته با توجیه ضرورت نظارت بر فعالیت گسترده اقتصادی آستان قدس نسبت به ایجاد و افزایش ۲۳ دفتر جدید استانی اقدام کردند.
گفتم: آیت الله ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد همه وظیفه داریم با هر سلیقه ای کمک کنیم کشور پیشرفت کند که در پیشرفت چندقطبی شدن بسیار ضرر دارد.
گفت: آقا جون ایکاش رییسی از سخنرانی های هفتگی ۹ ماه گذشته که برای سراسر کشور برنامه ریزی شده چنین استفاده ای داشت ایکاش برای ممانعت از شکل گیری سوء برداشت عمومی از سخنرانی های دوره ای و مستمر رییسی به فعالیت زود هنگام انتخاباتی که حتما پسندیده نیست فقط به یک سخنرانی ۹ ماه گذشته که فاقد عنصر حمله و تخریب دولت و رییس جمهور باشد اشاره می کردند.

  تعداد بازديدها: 1258
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=79380
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.