تاريخ انتشار: 18 شهريور 1396 ساعت 22:17:30
طنز تلخ "گفتگو"(قسمت هشتادوپنجم)


گفتم: آقاجون نوروزی سخنگوی کميسيون قضايی مجلس گفته:

1- نجومی بگیران تبرئه نخواهند شد 2- دیوان محاسبات با نجومی بگیران مماشات و مسامحه کرده است. 3- قوه قضائیه پیگیر این موضوع است و تا ریال آخر حق و حقوق مردم را اتخاذ می‌کند.
گفت: رييس بازرسی کل کشور و رييس ديوان محاسبات کشور طی اسفند سال گذشته از عودت مبلغ 23 ميليارد و 300 ميليون تومان توسط 396 نفر از مديران مشخص شده بانکی ، بيمه و صندوق ها به خزانه کل کشور خبر دادند.
گفتم: سخنگوی کميسيون قضايی مجلس با متهم سازی بازرسی کل کشور ، ديوان محاسبات کشور و دولت چه هدفی را دنبال می کند؟
گفت: موضوع به ايراد اتهام عليه سه قوه ختم نشده بلکه از سوی قوه قضاييه و دادگاهی که هنوز شکل نگرفته نيز پيشاپيش حکم صادر کرده است.
گفتم: بلاخره موضوع نجومی بگيران چه بود؟ چرا که براساس اعلام مستقل و رسمی سه دستگاه نظارتی وابسته به سه قوه قضاييه ، مجلس و دولت جمعا مبلغ 23 ميليارد و 300 ميليون تومان اضافه پرداخت غير منصفانه به 396 مدير عالی پرداخت شده بود يعنی به طور متوسط مديران مذکور حدود 3 ميليون تومان در ماه (دو سال) اضافه دريافت داشتند.
گفت: آثار و تبعات مديريتی و اجتماعی فضا سازی مذکور بايد در شرايطی منطقی و بدور از اتهام سازی تخريبی مورد بررسی قرار گيرد کاری که علی الظاهر قرار نيست در زمانی نزديک نيز انجام شود.
گفتم: چرا قوه قضائيه در مورد سخنگوی مذکور برای تحويل اسناد و مدارک يا پاسخگويی به اتهام سازی تخريبی عليه دستگاه های نظارتی کشور اقدام نمی کند؟
گفت: آقاجون اگر از ديرباز اتهام سازی بعنوان يکی از ارکان مهم تخريب اعتماد اجتماعی جرم سازی شده بود قطعا امروز در مدار اخلاق اسلامی از فضايی سالم ، آرام و سازنده برخوردار بوديم.

  تعداد بازديدها: 754
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=78066
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.