تاريخ انتشار: 06 تير 1396 ساعت 02:46:43
طنز تلخ "گفتگو" (قسمت چهل و یکم)

گفت: شنيديد حداد عادل اظهار داشته مردم حق دارند نسبت به برخی اظهارات رييس جمهور انتقاد داشته باشند.
گفتم: آقاجون حداد عادل سالها عضو و رييس فرهنگستان زبان فارسی است بعد از اينکه مرحوم هاشمی از ورود به مجلس هفتم منصرف شد حداد بعنوان نفر 31 وارد و رييس مجلس شد و سه دوره حضور در مجلس را تجربه کرد.
گفت: رابطه شجره نامه مذکور با اظهارات حداد عادل چيست؟
گفتم: براساس گزارش اوليه و رسمی وزارت کشور حدود 20 عنصر شناخته شده در روز قدس به رييس جمهور حمله کرده و ضمن استفاده از عناوين توهين و تهديد آميز عليه رييس جمهور نسبت به جايگزين سازی شعار مرگ بر رييس جمهور ايران با شعار مرگ بر اسرائيل اقدام می کنند حداد عادل روز بعد از واقعه تهاجم ، فحاشی و جايگزين سازی شعار مرگ بر اسرائيل با مرگ بر رييس جمهور ايران در روز قدس توسط حدود 20 نفر را حق مردم در انتقاد از رييس جمهور اعلام می کند.
گفت: مشکل در حمايت حداد عادل از مهاجمين و فحاشی انجام شده است؟
گفتم: حتما موضوع مذکور در جای خود قابل رفتار و گفتاری سرزنش است اما نکته کليدی ايجاست که فردی با سابقه بيش از 36 سال عضويت مستمر در بالاترين مرجع تصميم گيری حوزه های علمی و فرهنگی کشور همراهی با صهيونيست بين الملل در تغيير شعار مرگ بر اسرائيل به شعار مرگ بر رييس جمهور ايران در مراسم روز قدس تهران و فحاشی و تندخويی را به عنوان انتقاد مردم نسبت به سخن رييس جمهور تعربف می کند.
گفت: واقعا نکته قابل تأملی است ايشان با چنين تعريفی از انتقاد طی 36 سال عضويت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان فارسی حامل چه آثار سازنده فرهنگی در جامعه می تواند بوده باشد؟
گفتم: شرايط فرهنگ سياسی و اجتماعی که هر روزه مورد انتقاد است وضيعت فاجعه بار ازدواج و طلاق ، تندخویي های متقابل اجتماعی ، گرايش به شبکه های تصويری بيگانه و ...طبعتا حاصل عملکرد مجموعه هایی از اين دست می باشد

  تعداد بازديدها: 1165
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=77305
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.