تاريخ انتشار: 24 ارديبهشت 1396 ساعت 00:17:04
طنز تلخ "گفتگو" (قسمت چهارم)


گفت: وزارت اطلاعات در اطلاعيه ای اعلام کرد سربازان گمنام زمان(عج) با اشرافیت اطلاعاتی طی یک عملیات تخصصی موفق شدند اقدامات انفجاری و تروریستی يکی از گروهک های تروريستی را کشف و خنثی کنند همچنين از عوامل تروريستی تجهیزات و اقلام انفجاری متنوع و متعددی کشف و ضبط گردید.

گفتم : آقاجون اگه مرزها با دقت بيشتری کنترل می شد بچه های اطلاعات ناچار نبودند تو عمق رو سر تروريستها آوار شوند هر چند وقتی سالانه دهها هزار کاميون کالا و سوخت از مرزها ورود و خروج می کند نبايد کنترل و کشف بسته های انفجاری کوچک را در مرز انتظار داشت.
گفت: رئیسی در تبريز گفته عدالت یعنی هرکس به حق شرعی و قانونی خود برسد.
گفتم: تقريبا نزديک به تعربف استاد شهيد مطهری در کتاب عدالت است اما نکته اينجا است که در صحنه اجتماعی هم قابل تطبيق باشد.
گفتم: مثلا عدالت در پرداخت حقوق و مزايای نيروی خدماتی کم سواد ، کارمند اداری ، کارگر خط توليد ، کارگر ماهر ، تکنيسين.عمومی و متخصص ، مهندسين توليد ، مهندس طراح ، مدير عمومی ، مدير توليد ، مدير طراحی ، هيات مديره و مديرعامل چگونه و بر چه مبنايی بايد طراحی گردد که مبتنی بر عدالت دينی باشد؟
آيا عدالت دينی با تعريف مورد نظر رييسی اجازه پرداخت برابر را میدهد؟

آيا عدالت اسلامی اجازه ميدهد افراد بدليل دريافت بالای ناشی از تخصص ، سابقه ، تحصيلات و مسئوليت پذيری بدليل برخورداری از فاصله قابل توجه دريافتی پايين گروههای شغلی مثلا خدماتی کم سواد مورد توهين قرار گيرند؟
گفتم: ايکاش رييسی بجای قرائت بخشهايی از کتاب عدالت استاد شهيد مطهری بعنوان فردی که 36 سابقه مديريت عالی رتبه در حوزه قضايی به تعريف با مصاديق ملموس اجتماعی اقدام ميکرد تا قابل قضاوت باشد.

گفت: رئیسی گفته میگویند دیپلماسی بلد نیستید بله ما همراهی با بيگانه بلد نیستيم.
گفتم: رييسی نگفت چرا پرونده حقوق بشر که 36 سال در اختيار قوه قضاييه به دليل تحريمهای موجود است را نتوانستند حل کنند.

  تعداد بازديدها: 1293
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=76555
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.